Skip to content

Onze missie

Iedere dag voor een betere samenleving

Wat wij belangrijk vinden

Werken aan een gezondere leefomgeving

Wij hebben een unieke rol en verantwoordelijkheid om de regionale milieu- en leefomgevingsbelangen te behartigen voor huidige en toekomstige generaties. Dit betekent dat we gevraagd en ongevraagd advies geven aan onze deelnemers en streng maar rechtvaardig handelen richting bedrijven.

Samen kom je verder

We voeren onze taken uit in een maatschappij waar de inhoudelijke complexiteit toeneemt. Daarnaast zijn veranderingen van beleid, samenwerkingsvormen en digitalisering aan de orde van de dag.

Om hier mee om te kunnen gaan is samenwerking binnen ons netwerk prioriteit.

Onze mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Elke dag opnieuw zetten onze professionals, ons belangrijkste kapitaal, zich volledig in om 1,2 miljoen mensen veilig te laten wonen, werken en recreëren, in een gebied met zware industrie, veel agrarische bedrijven en diverse multinationals.