Overslaan naar content

Vergunningverlening

Meer over vergunningverlening

Bedrijven moeten melding doen of een vergunning aanvragen voor zaken die impact hebben op het milieu of de leefomgeving. Denk daarbij aan onder meer zaken als geluid, lucht, afval, bodem, (afval)water en externe veiligheid. Als bedrijven bijvoorbeeld het productieproces veranderen, een nieuw pand bouwen of een bestaand bouwwerk slopen kan dit gevolgen hebben. Deze melding komt via een gemeente of meteen direct bij ons binnen. We beoordelen de aanvraag, vragen adviezen uit aan de interne geluids-, bodem-, afval- of luchtspecialisten en onze ketenpartners, stellen vergunningen op die de kwaliteit van de leefomgeving moeten waarborgen en onderbouwen het voorgestelde besluit.

OMWB'er Jacky kijkt om zich heen

Wat zie jij als je om je heen kijkt bij een groot industrieel bedrijf? Collega Jacky werkt als omgevingsadviseur en vergunningverlener bij de OMWB. Hij heeft de kennis en expertise om bedrijven de juiste vergunningen te verlenen, zodat de leefomgeving zoveel mogelijk gespaard blijft. Daarin zit de meerwaarde van zijn werk. Kijk jij ook om je heen?

In beeld

Janette Hol - Vergunningverlener voor agrarische bedrijven

Milieu is altijd een rode draad geweest in haar carrière. “Een gezonde leefomgeving heeft voor mij de hoogste prioriteit.”

Femke Hubregtse

Femke Hubregtse is vergunningverlener voor MKB en Industrie en namens de OMWB is ze ook ‘operationeel verbinder’ voor de gemeente Moerdijk. "Voor mij is het leidend dat we samen ontdekken hoe we het werk gaan inrichten."