Overslaan naar content

Toezicht en handhaving

Meer over toezicht & handhaving

Om de leefomgeving te beschermen moeten bedrijven zich houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, die onder meer in hun vergunning is vastgelegd. Of hun sanering op de juiste manier uitvoeren. Denk daarbij ook aan grote fabrieken met chemische stoffen die te maken hebben met uitstoot, maar ook aan cafetaria's die op een milieuvriendelijke manier hun frituurvet moeten afvoeren.

Onze toezichthouders controleren daarop en voeren aangekondigde en onaangekondigde inspecties uit. Het liefst gaan we met het bedrijf in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Mocht dit echter niet kunnen en ondernemers houden zich niet aan de wet- en regelgeving dan mogen we handhaven door bijvoorbeeld een dwangsom op te leggen. Daarnaast kunnen inwoners van Brabant bij ons terecht met milieumeldingen omtrent onder andere geur, geluid, trillingen en licht. Denk daarbij aan geuroverlast of geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven. Zij kunnen melding doen bij de MilieuKlachtenCentrale, waarna onze toezichthouders op onderzoek uitgaan.

OMWB-medewerker Henny kijkt om zich heen

Wat zie jij als je om je heen kijkt in Midden- en West-Brabant? Henny is toezichthouder Klachten en Calamiteiten bij de OMWB. Hij staat dag en nacht paraat om op pad te gaan na meldingen van overlast. Om verdere milieuschade op de leefomgeving te voorkomen. Daarin zit de meerwaarde van zijn werk.

In Beeld

Gerard Mol - Senior toezichthouder

Toezichthouder Gerard Mol is één van de loyalere OMWB’ers. Al sinds de oprichting van de dienst in 2013 zet hij zich met zijn milieukundige achtergrond in voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Kees Simons - Klachtendienst team West

“Als ik aan het wandelen ben en zie dat een fazant gifkorrels aan het pikken is op een akker, dan moet ik daar werk van maken. Ik heb een groen hart, daar moet ik naar luisteren.”

Odette Verhappen - Brzo toezichthouder

Ze is loyaal aan het milieu en heeft veiligheid hoog in het vaandel. Met een achtergrond in de chemische technologie werkte ze voor verschillende milieudiensten voordat ze haar plek als Brzo-toezichthouder vond bij de OMWB.

Emile Bruijns - Toezichthouder

De (co-)vergister deed ongeveer vijftien jaar geleden zijn intrede en vormt nog steeds een vitale tak binnen de branche van afvalrecycling. Toezichthouder Emile Bruijns controleert één van de bijbehorende bedrijven administratief en op locatie, als onderdeel van de ketenaanpak.