Overslaan naar content

Advies

Meer over advies

De OMWB treedt als adviseur op namens onze opdrachtgevers (gemeenten in Midden- en West- Brabant en provincie Brabant). Dit doen we bijvoorbeeld op het gebied van asbest(sanering), ruimtelijke ordening, externe veiligheid en energiebesparing. Onze specialisten zijn ook belangrijke interne adviseurs voor onze vergunningverleners en toezichthouders. Daarnaast hebben we een grote afdeling die milieumetingen en onderzoek verricht. Immers, meten is weten. We doen met speciale apparatuur onderzoek naar onder meer geluid, trillingen, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, water en afvalstoffen.

In beeld

Adviseurs Ruimte & Milieu

"Wij zijn de schakel tussen milieu en Ruimtelijke Ordening"

Omgevingsvisie, Omgevingsplan, omgevingsfoto; met de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten (en de ketenpartners) te maken met een compleet nieuwe werkwijze. De adviseurs Ruimte & Milieu van de OMWB helpen onder andere de gemeente Steenbergen bij deze overstap.