Overslaan naar content

Brzo

In Noord-Brabant staan zo’n 70 bedrijven die werken met grote hoeveelheden giftige of gevaarlijke stoffen en daardoor risico lopen op zware ongevallen. Dat varieert van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven. Zij vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). De bedrijven die er net onder zitten wat betreft hoeveelheden gevaarlijke stoffen noemen we risicorelevante bedrijven. Het afgeven van vergunningen en het toezicht op deze BRZO-bedrijven is extra intensief en de provincie moet zorgen dat dit gebeurt. In de wet is vastgesteld dat zij dit door een omgevingsdienst moeten laten uitvoeren. In Noord-Brabant is de OMWB de dienst die dit doet. Daarmee zijn we één van de zes omgevingsdiensten in ons land die omgevingsvergunningen verlenen voor deze bedrijven en BRZO-toezicht mag uitvoeren.